Wat is de Sportraad

De Sportraad Vlissingen fungeert als intermediair tussen het gemeentebestuur, georganiseerde en ongeorganiseerde sport in Vlissingen.

De Sportraad is adviseur van het college van B&W van Vlissingen en treedt ook op als belangenbehartiger van de sportsector in de gemeente Vlissingen. Daarnaast is de Sportraad verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken gedelegeerd aan de Sportraad Vlissingen. Zoals het verdelen van subsidies en het maken van een rooster voor de sportclubs, zodat zij gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties.

De Sportraad isĀ in februari 1945 opgericht onder de naam ‘Stichting Sportpark Vlissingen’.