Privacy

Foto’s en privacy

Foto’s van onze evenementen

AVG.
Met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn er een aantal zaken veranderd op het gebied van privacy. Wij beroepen ons voor wat betreft de foto’s die gemaakt worden met betrekking tot onze evenementen op de uitzondering die geldt voor journalistieke perceptie en de grondslag voor vrije nieuwsgaring.

Persoonsgegevens.
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een persoon, zo luidt de definitie uit de AVG. Bij een foto is dat evident het geval zodra een persoon herkenbaar is. Dat hoeft niet perse omdat er een naam onder staat, een gezicht (of herkenbare postuur) is al genoeg om het een persoonsgegeven te maken.
Onder de AVG zijn foto’s dus persoonsgegevens, en dient men in principe bij het maken van iedere foto toestemming te vragen. Het vragen van toestemming vervalt als de foto onder de uitingsvrijheid valt.

Journalistieke exceptie.
De belangrijkste uitzondering is wanneer het handelen valt onder de journalistieke exceptie. In Nederland zijn in de Uitvoeringswet de nodige artikelen uit de AVG buiten toepassing verklaard voor journalistiek handelen.

Journalistiek handelen.
Wanneer wordt er journalistiek gehandeld? Het gaat hier om een activiteit en niet over een beroepsgroep. Journalist of fotograaf zijn is immers geen beschermd beroep, en niet iedere vorm van foto’s (of teksten) maken valt onder een activiteit uit dat beroep. Er moet dus gekeken worden naar wat er daadwerkelijk gedaan wordt.

Volgens de hoogste Europese rechtbank is iedereen journalist:
bij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën , ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.

Die tweede zin is belangrijk: ook gewone mensen met een blog of andere plek voor die informatie, meningen of ideeën vallen gewoon onder deze definitie. Je hoeft dus geen journalist te zijn om journalistiek bezig te zijn. Waar het om gaat, is of je iets wilt publiceren (informatie, meningen of ideeën) en daarbij die foto nodig hebt.

Wel is nog steeds een grondslag nodig (artikel 6 blijft van kracht). Dat kan zijn toestemming van de betrokkene, maar er zijn er meer. Omdat men bezig is met het aan het publiek bekend maken van informatie, meningen of ideeën, is in principe automatisch de vrije nieuwsgaring de grondslag (dit is een eigen gerechtvaardigd belang). Bij dat belang geldt altijd een afweging met de privacy van de geportretteerden, maar die afweging komt de facto neer op wat we al decennia kennen als de redelijk-belangtoets in het portretrecht. De AVG is niet strenger dan het portretrecht.