Indeling commissies

De sportraad Vlissingen werkt met de onderstaande commissies:

 

Dagelijks Bestuur

André Stroo en Peter Huser

 

Financieel/Subsidie/Beleidsregels

René Maljaars, Peter Huser, André Stroo

 

Huldiging/Sportcafé

Claudia van de Ketterij, Mariëtte van Kleven, Hugo van Rooijen, Monique Brozius

 

Sportakkoord

Peter Huser, Claudia van de Ketterij, René Maljaars

 

Communicatie

Claudia van de Ketterij, Peter Huser, Hugo van Rooijen, Mariëtte van Kleven

 

Nollebos/Boulevard/Ongeorganiseerde Sport

André Stroo, Claudia van de Ketterij

 

Reglementen/Indeling/Verordening Sportraad/Vacatures

André Stroo, Peter Huser, René Maljaars

 

Accommodatieplan

Monique Brozius, Hugo van Rooijen, René Maljaars