Indeling commissies

De sportraad Vlissingen werkt met de onderstaande commissies:

 

Dagelijks Bestuur

Peter Huser, René Maljaars

 

Financieel/Subsidie/Beleidsregels

René Maljaars, Peter Huser

 

Huldiging/Sportcafé

Claudia van de Ketterij, Hugo van Rooijen, Monique Brozius

 

Sportakkoord

Peter Huser, Claudia van de Ketterij, René Maljaars

 

Communicatie

Claudia van de Ketterij, Peter Huser, Hugo van Rooijen

 

Nollebos/Boulevard/Ongeorganiseerde Sport

André Stroo, Claudia van de Ketterij

 

Reglementen/Indeling/Verordening Sportraad/Vacatures

Peter Huser, René Maljaars

 

Accommodatieplan

Monique Brozius, Hugo van Rooijen, René Maljaars