Stellingen Politieke Partijen

Beste inwoners van Vlissingen,

In onderstaande tabel staan de antwoorden van de Politieke Partijen op de stellingen die de Sportraad naar de Politieke Partijen heeft gestuurd.
Voor de zomer, als er een coalitie in Vlissingen is geformeerd, wil de Sportraad een Sportdebat organiseren met als thema. ” met sport en bewegen naar een gezonde gemeente”.
Als u nog vragen hebt kunt u mailen naar: info@sportraadvlissingen.nl
.