Sportdebat

Beste sportaanbieders en inwoners van Vlissingen,

 

Vorig jaar september heeft de Sportraad het eerste  sportdebat georganiseerd met de toezegging  voor de zomer 2022 een tweede sportdebat te organiseren zodra onze gemeente een nieuw college zou hebben geformeerd. Een  nieuwe raad en een nieuw college is inmiddels geformeerd. De nieuwe wethouder Sport is Coen Berteijn.

 

Het Sportdebat zal plaatsvinden op woensdag 6 juli van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuis van Vlissingen. Het thema voor het sportdebat zal zijn:

 

“Met Sport & Bewegen naar een gezonde gemeente”

 

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Op deze avond kunt u kennismaken met de nieuwe wethouder Sport en de fractieleiders van de politieke partijen. Zij zullen laten horen waar ze zich de komende vier jaar voor willen inzetten op het gebied van Sport en Bewegen. Er zal ook ruimte zijn voor vragen en discussie.

 

De heer Marc Volleman is de gespreksleider van het sportdebat . De discussies worden gevoerd aan de hand van stellingen die u  op de site van de sportraad kunt vinden.

 

Programma

19.30u Welkom en opening

19.35u  Introductie politieke partijen met pitches

Discussie a.d.h.v. stellingen

20.30u  Pauze

20.45u  Presentatie door Sport Zeeland van onderzoek: ‘Sportdeelname inwoners Vlissingen’

21.30u  Afsluiting borrelen en napraten

 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Klik hier om aan te melden. Doe dit voor 29 juni a.s.

Per sportaanbieder kunnen wij maximaal 2 personen verwelkomen.

 

Wij hopen op een zinvolle bijeenkomst op weg naar een gezonde gemeente

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met ondergetekende of mailen naar onderstaand e-mailadres.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Sportraad Vlissingen,

 

André Stroo

Voorzitter

Telefoon 06-29241495

E: stroozld@zeelandnet.nl